Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekház gyerekház vezető munkakör betöltéséreKiskunmajsa Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekház
gyerekház vezető
munkakör betöltésére.

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Szabadkai u. 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmai vezetői és gyerekház vezetői feladatok ellátása, napi munkafolyamatok megszervezése, munkatárs irányítása, fejlesztő szakemberek munkájának koordinálása, családokkal való napi kapcsolattartás, heti és havi csoportmegbeszélések szervezése, irányítása, a gyerekház dokumentációs rendszerének működtetése, kezelése. Kapcsolattartás a partnerekkel, együttműködő szervezetekkel. Egyéb, jogszabály által előírt feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. december 8. oly módon, hogy a megadott határidőig a pályázatnak be kell érkeznie a beadás helyére.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patkós Zsolt polgármester nyújt, a 06 77/481-144-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően döntés a pályázók meghallgatásáról, értesítés a személyes interjú időpontjáról. A meghallgatásokat követően a kinevezésről Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen pályázati eljárás esetén újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje:
A bizottság véleményezését követően, a pályázat benyújtását követő első testületi ülés.