Pályázati felhívás

A Városgazdálkodás Intézmény vezetője pályázatot ír ki Kertész munkakör ellátásáraA Városgazdálkodás Intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20./A §-a alapján pályázatot ír ki

Kertész
munkakör ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötése mellett.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 6120 Kiskunmajsa, Arany János u. 4., illetve Kiskunmajsa Város intézményei és közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  1. Városgazdálkodás Intézmény kezelésében lévő jelenlegi és megvalósítandó közparkok, zöldfelületek gondozásával összefüggő (növénygondozás, növényvédelem, növény-és tápanyagpótlás stb.), az adott évszaknak megfelelő munkafolyamatok szakmai irányítása.
  2. A fentiekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok napi szinten történő elkészítése.

 

A megbízás feltétele:

a.) Felsőfokú szakképesítés (kertészmérnök),
b.) Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett,
c.) büntetlen előélet,
d.) cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

                       

Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény és egyéb díjazások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján kerülnek megállapításra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázatot az intézmény igazgatója bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 24.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.02.01.

A pályázat benyújtásának helye:
Városgazdálkodási Intézmény, 6120 Kiskunmajsa, Arany János utca 4.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat kertész munkakörre” valamint „csak a pályázati határidő lejártakor bontható fel” megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény megtekintése kérhető:
Fogl András intézményvezető (6120 Kiskunmajsa, Arany J. utca 4., tel.: 77/481-781, mobil: 06-70/198-9596).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 01. 28.

A pályázati kiírás közzétételének helye: