Rendeletek


Rendeletek  Hatály
16/2002. (VII.09.) Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes szociális, jóléti, juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
2002.07.09
8/2003. (III.17.) A Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról
2020.06.25
10/2006. (VI.02.) az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről
2019.04.02
11/2006. (VI.02.) A közterület-használat szabályozásáról
2023.01.02
14/2007. (V.01.) Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
2023.07.27
18/2012. (VI.28.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
2023.12.06
38/2012. (XII.21.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
2015.01.01
11/2013. (V.08.) a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről
2016.12.17
24/2013. (X.17.) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól
2013.10.18
33/2013. (XII.30.) A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon keze
2020.12.15